Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τον διορισμό του  κ. Σόλωνα Μάτσια, ως νέο Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του κ. Χάρη Πίστου ως νέο Μη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Μιχάλη Αθανασίου από τη θέση του Μη Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με άμεση ισχύ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά τον κ. Μιχάλη Αθανασίου για τη συνεργασία και τις πολύτιμες υπηρεσίες που πρόσφερε στην Εταιρεία.

Έντυπο1352_Διορισμοί-Παραιτήσεις_17Ιανουαρίου2020

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

……………………………..

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας


Λευκωσία, 17 Ιανουαρίου 2020

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου