Με την παρούσα επιστολή εσωκλείεται η κατάσταση διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd κατά την 30ην Ιουνίου 2020.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες χρειαστείτε.

Διασπορά_30_Ιουνίου_2020_Ανακοίνωση

 

Με εκτίμηση,

Διά CLR Investment Fund Public Ltd

Mioannou

……………………………                                                      

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη                                                       

Γραμματέας                                                                           

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς